Düzey’de Sürdürülebilir Gelişim

Düzey’de çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu her zaman bir adım öteye taşıyabilecekleri özel fırsatlar ve programlar tasarlıyoruz. Böylece ortak yetenek havuzumuzu genişletirken aynı zamanda çalışanlarımızın ilgi ve uzmanlık alanlarına göre sürdürülebilir gelişimi de destekliyoruz.

D³ Akademi, Sürdürülebilir Gelişimi ve
Dijital Dönüşümü Destekler

Çalışan deneyimine verdiğimiz önem ve en iyi global uygulamaları örnek alarak geliştirdiğimiz eğitim materyalleri ile çalışanlarımızın yetkinlik ve verimliliğine katkıda bulunuyoruz.

Düzeyli Olmanın
Ayrıcalığı D³’te!

Satıştan yetkinlik ve teknik eğitimlere, mesleki eğitimlerden liderlik okuluna, iç eğitmen proseslerinden mentörlük sürecine birçok konuda gelişime ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek sürdürülebilir gelişimi destekliyoruz.

Düzey’de Kariyer Yolculuğun

Markamızın stratejik hedeflerine güçlü bir şekilde ulaşabilmesi için çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda kariyer planlamaları ve gelişimleri için gerekli bilgi, araç ve yöntemleri sunmak için çalışıyoruz.

Düzey’de Liderlik Yolculuğun

Liderlik içimizden geliyor. Her çalışanımızın potansiyelini keşfetmek için çalışıyor, seviye bazlı liderlik eğitimlerimizle geleceğin liderlerine bugünden yatırım yapıyoruz. Kariyer yolculukları boyunca karşılarına çıkan fırsatları değerlendiren, deneyim ve beceriler elde ederek gelişen ve ekip yönetimine şimdiden hazır olan çalışanlarımızı terfi süreçleri öncesi liderlik eğitimleriyle destekliyoruz.